بایگانی‌ها

Campus Tours

What's in the Class

Latest news

شرایط صدور مجوز برای دفاتر فراپیشخوان اعلام شد

مدیرعامل فراپیشخوان توسعه اقتصاد محلات گفت: راه اندازی دفترفراپیشخوان، یکی از اقدامات مهم و حیاتی در راستای ارائه خدمات مربوطه به شهروندان به صورت آنلاین وفیزیکی است. این دفترها به عنوان مراکزی معتبر و قابل اعتماد برای ارائه خدمات شهروندی،...

جزئیات بیشتر